ІОП "ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ"
Понедельник, 17.12.2018, 18:41
Меню порталу
Пошук
Категории раздела
Дослідження з питань впровадження ДО [53]
Технології дистанційної освіти, інноваційні методи навчання, ІКТ в ВНЗ
Фізико-технічні дослідження [7]
мікро-, нано-, оптоелектроніка; акустика; технічна електроніка
Гуманітарні дослідження [2]
Філософія державного управління, соціокультурні дослідження
Розвиток творчості [11]
Методика преподавания естественнонаучных дисциплин [5]
Друзі порталу
Вища школа
Корисні посилання
МОН України

ДНУ "ІМЗО"

НАПН України

НАН України

Якість освіти

Educational Era

Нова українська школа

Університет менеджменту освіти

Педрада (портал освітян України)

Луганська облдержадміністрація

Управління молоді та спорту Луганської облдержадміністрації

Законодавство України

Електронні інформаційні ресурси Національної бібліотеки ім. Вернадського

Пошук поштових відправлень

Наше опитування
На якій спеціальності ви хотіли б навчатися дистанційно?
Всего ответов: 14
Статистика


Украина онлайн
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Методика преподавания естественнонаучных дисциплин

Проблеми формування природничо-наукової картини світу під час навчання фізики

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ВИЩІЙ ШКОЛІ

О.С. Воронкін, магістр, член УФТ, ст. викладач
Луганська державна академія культури і мистецтв

   

Воронкін О. С. Проблеми формування природничо-наукової картини світу під час навчання фізики / О. С. Воронкін // Актуальні питання біологічної фізики та хімії. БФФХ–2013 : матерiали IX міжнар. наук.-техн. конф., Севастополь, 22–26 квіт. 2013 р. – Севастополь : СевНТУ, 2013. – С. 214–216.


Фізика є базовою дисципліною в системі освіти та найбільш систематизованою природничою наукою, тому сучасна картина світу значною мірою базується на її досягненнях [1]. Освіта характеризується не тільки сумою знань й оцінок, а й стилем мислення, світорозумінням глобальних процесів. Великий фізик В. Гейзенберг, висловлюючи своє відношення до розширення предмета наукового світогляду, вважав, що не менш важливим аспектом є багатополярність відносин людини до навколишнього світу: "Естественнонаучная картина мира, по существу, перестает быть только естественно научной”. Перед нами реалізується картина процесу самоорганізації матерії від великого вибуху до етапу, коли матерія пізнає себе. Таким чином, фізика як наука не опосередковано, а безпосередньо впливає на культуру, є її компонентом, вносить свій внесок у розвиток планетарного мислення [2].

Але разом з тим фізика як навчальний предмет займає одне з останніх місць за рівнем зацікавленості учнів. Якщо говорити про загальну середню освіту, то майже третина не цікавиться фізикою взагалі. Проблема не тільки в тому, що школярі не пам'ятають якоїсь формули або закону. У школярів не формується причинно-наслідковий тип мислення. Розуміючи, що по закінченню ВНЗ, швидше за все не стануть працювати за спеціальністю, абітурієнти не прагнуть одержати фундаментальну освіту.

Згідно офіційного звіту українського центру оцінювання якості освіти в 2011 році виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 257 322 особи. Тест з української мови та літератури виявили бажання скласти 252 843 осіб, що становить 97,5% від загальної кількості зареєстрованих, історії України – 186 858 осіб (72,4%), математики – 165 884 осіб (64,3%), фізики – 46 240 осіб (17,9 %). Результати ЗНО з фізики за шкалою 100–200 балів відображено на рисунку 1,а [3]. По Луганській області у тестуванні з фізики взяли участь 1205 осіб.

 

Рисунок 1 – Гістограми розподілу учасників за кількістю набраних балів за 100–200 бальною шкалою оцінювання (тест з фізики): а – 2011 р., б – 2011 р.


В 2012 році для проходження зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалося 328 941 особа. Тест з української мови та літератури виявили бажання скласти 98,3% від загальної кількості зареєстрованих, історії України – 64,3%, математики – 61,7%. У тестуванні з фізики взяли участь 59 938 осіб, що складає 18,2 % від загальної кількості зареєстрованих. Результати ЗНО з фізики за шкалою 100–200 балів відображено на рисунку 1,б [4] (наведені гістограми рейтингових балів з фізики за 2011 р. та 2012 р. майже збігаються). По Луганській області у тестуванні з фізики взяли участь 2202 осіб, що складає 3,7 % від кількості осіб, яки прийняли участь у складанні фізики.

Фізика відноситься до освітньої галузі "Природознавство”, метою якої є формування в учнів природничо-наукової картини світу як обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу. Чому ж тоді фізична освіта перебуває в стані кризи, а для більшості випускників середніх шкіл фізика є дуже складною, незрозумілою і нецікавою?

Проведений нами аналіз дозволив визначити ряд проблем, притаманних вітчизняній системі фізичної освіти, серед них:

 • падіння промислового виробництва викликало різке скорочення потреби в фізико-технічних фахівцях;

 • скорочення чисельності вітчизняних науковців-дослідників: за даними, наведеними в [5] з 1991 року чисельність скоротилася майже в три рази;

 • надмірна гуманізація освіти;

 • низький соціальний статус педагога (успішні випускники ВНЗ не йдуть працювати в школи);

 • падіння престижності фізичної науки (немає гарантій забезпечення гідного рівня життя для молоді, яка прагне займатися фундаментальною наукою) [6];

 • зниження кількості й якості демонстраційного фізичного експерименту (протягом останніх 20 років фізичне устаткування для шкіл системно не закуповувалося, а придбане раніше стрімко виходить з ладу);

 • відсутність вичерпної наочності при викладі навчального матеріалу;

 • неузгодженість міжпредметних зв'язків (при вивченні деякого матеріалу його подання ускладнюється через незнання учнями математичного апарату, за допомогою якого матеріал міг би викладатися на більш високому рівні);

 • масовий тестовий контроль якості отриманих знань призвів до орієнтації на запам'ятовування й відтворення знань замість розуміння природи фізичних явищ і законів;

 • пробіли в базовій підготовці доводиться долати викладачам ВНЗ на перших курсах, що призводить до зниження критеріїв оцінювання рівня знань усіх студентів (у тому числі й талановитих) [6].

Безумовно, активізувати навчальну та пізнавальну діяльність учнів можна за рахунок їх залучення до моделювання педагогічних ситуацій, виконання творчих завдань і застосування інновацій. А тому актуальними завданнями сьогодення є:

 • державна підтримка фундаменталізації освіти;

 • пропаганда природничо-наукових знань із використанням всіх засобів масової інформації;

 • вдосконалення змісту, форм, методів і технологій навчання;

 • пошук нових шляхів розвитку, формування й підвищення пізнавальних інтересів учнів;

 • проведення методичних і наукових конференцій для вчителів фізики (як засіб поліпшення та постійного оновлення професійної підготовки);

 • відродження навчального кінематографу, виготовлення лекційних відеокурсів;

 • збільшення видань науково-популярної літератури з предметів, які є двигуном науково-технічного прогресу – фізики, математики, хімії та біології.


Бібліографічний список використаної літератури

1. Суховірська Л. П. Формування уявлень еволюційно-синергетичної картини світу в учнів середніх навчальних закладів у процесі вивчення фізики [Електронний ресурс] / Л. П. Суховірська, М. І. Садовий // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 2012. – Вип. 99. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_99/Sykhov.pdf.

2. Данько Е. П. Гуманитарный потенциал физики / Е.П.Данько // Проблемы преподавания физики и математики в высших учебных заведениях в современных условиях : материалы научно-практической конф. (19 января 2000 г., г. Благовещенск). – Благовещенск : БГПУ, 2000. – Режим доступа к журн. : http://www.bgpu.ru/Lib/Book4.htm.

3. Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2011 р. [Електронний ресурс] / Український центр оцінювання якості освіти. – Режим доступу : datatp.com.ua//2011/Report2011.zip.

4. Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. [Електронний ресурс] / Український центр оцінювання якості освіти. – Режим доступу : datatp.com.ua/2012/Report2012.zip.

5. Цап Ю. Зеркала для светил [Электронный ресурс] / Ю. Цап // Зеркало недели. – 2013. – №3. – Режим доступа : http://gazeta.zn.ua/science/zerkala-dlya-svetil.html.

6. Хохлов Д. Р. О проблемах физической науки и образования в современных условиях [Электронный ресурс] / Д. Р. Хохлов. – Режим доступа : http://danp.sinp.msu.ru/others/article_KhokhlovDR_9-06-2009.pdf.Источник: http://bppc.pp.ua
Категория: Методика преподавания естественнонаучных дисциплин | Добавил: voronkin (28.04.2013) | Автор: Воронкін Олексій Сергійович E W
Просмотров: 2507 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Українські свята
Праздники Украины
Форма входа
Edutopia RSS
ІОП "Технології дистанційної освіти" © Lugansk, Ukraine, 2018 Конструктор сайтов - uCoz