ІОП "ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ"
Вторник, 24.04.2018, 05:02
Меню порталу
Пошук
Категории раздела
Дослідження з питань впровадження ДО [53]
Технології дистанційної освіти, інноваційні методи навчання, ІКТ в ВНЗ
Фізико-технічні дослідження [7]
мікро-, нано-, оптоелектроніка; акустика; технічна електроніка
Гуманітарні дослідження [2]
Філософія державного управління, соціокультурні дослідження
Розвиток творчості [11]
Методика преподавания естественнонаучных дисциплин [3]
Друзі порталу
Вища школа
Корисні посилання
МОН України

ДНУ "ІМЗО"

НАПН України

НАН України

Якість освіти

Educational Era

Нова українська школа

Університет менеджменту освіти

Педрада (портал освітян України)

Луганська облдержадміністрація

Управління молоді та спорту Луганської облдержадміністрації

Законодавство України

Електронні інформаційні ресурси Національної бібліотеки ім. Вернадського

Пошук поштових відправлень

Наше опитування
Ви:
Всего ответов: 32
Статистика


Украина онлайн
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Дослідження з питань впровадження ДО

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ В ЛУГАНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІНСТИТУТІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
УДК 372.853+002.8+004
О.С. Воронкін, магістр, член УФТ, старший викладач
Луганський державний інститут культури і мистецтв
E-mail: alex.voronkin@gmail.com

Інтерес до знань не приходить сам по собі, бо ця якість здобувається в процесі навчання. Надати студентам певну суму знань набагато легше, ніж виробити в них уміння аналізувати й узагальнювати факти, пробудити прагнення до збагачення своїх знань, сформувати стійкий інтерес до спеціальності. Загальновизнано, що для поліпшення сприйняття необхідно багато працювати над відбором навчального матеріалу. Комплексне планування й конкретизацію завдань навчання називають способами оптимізації навчального процесу. До спеціальних способів оптимізації змісту навчання відносять координацію навчального матеріалу й вибір раціональної його структури викладання.

I. Актуальні питання викладання фізики в ВНЗ культури і мистецтв

Незважаючи на величезну кількість книг з фізики для педагогічних, технічних і класичних університетів, на сьогоднішній день відсутні навчально-методичні матеріали для вивчення фізики в вищих мистецьких навчальних закладах. Чи не єдиною роботою в СНД за цим напрямом є книга Н.Д. Глухова «Фізика. Підручник для інститутів мистецтв» [1].

Так, при підготовці студентів з напряму «Музичне мистецтво» спеціалізації «Звукорежисура» в Луганськом державному інституті культури й мистецтв, відповідно до навчального плану обов'язковою до вивчення дисципліною є «Фізика звуку». Звукорежисерові за допомогою сучасних технічних засобів необхідно передати мистецтво виконання й відчуття навколишнього оточення – акустики залу, обстановку сценічної дії. Звукову інформацію необхідно відповідним чином обробляти, а із цим завданням можна впоратися, тільки добре знаючи фундаментальні фізичні закони, закони звукопередачі й акустики, психофізіологію людського слуху, основи електротехніки й електроніки.

Увесь курс дисципліни «Фізика звуку» розрахований на чотири семестри загальним обсягом 216 годин, із яких 140 – аудиторних, 76 годин відводиться на самостійну роботу студентів. Його особливістю є те, що вивчатися він починає з першого семестру I-го курсу одночасно із дисципліною «Вища математика». Розпочинати курс із вивчення фундаментальних робіт теорії звуку, теорії хвильових процесів, акустики приміщень, спектрального аналізу було б як мінімум безрезультатним й недоцільним, бо студенти мистецьких ВНЗ, як правило, є недостатньо підготовленими з природничих наук. Тому завданням викладання насамперед є діагностика залишкових знань студентів з метою вивчення рівня їх підготовки, реалізація диференційованого та індивідуального підходу до вивчення дисципліни.

У зв'язку із цим необхідністю стало написання спеціального навчального посібника з фізики для ВНЗ мистецтв. На основі лекцій, що викладалися автором у Луганському державному інституті культури і мистецтв, такий посібник побачив світ у січні 2011 року під назвою «Стислий курс фізики для вищих мистецьких навчальних закладів» (ISBN 978–966–2005–03–5) [2]. Його особливістю стало те, що в ньому основну увагу приділено тим фізичним поняттям, явищам й закономірностям, які лежать в основі створення, поширення, обробки й сприйняття людиною звукових коливань. Тому він є корисним як для викладачів фізики, так і для студентів під час їх самостійної роботи з вивчення курсу та при підготовці до написання контрольних робіт. У книзі знайшли відображення наступні розділи: основи механіки, молекулярної фізики й термодинаміки, основи електродинаміки, фізики звуку – акустики, спектрального аналізу й оптики. Вивчення основ механіки пояснюється необхідністю формування понятійного апарата – фізико-математичної бази для наступного опису хвильових процесів. З молекулярної фізики в навчальному посібнику розглядаються тільки ті закони, яким підкоряються фізичні явища, що супроводжують коливання й звукові хвилі. Знання фундаментальних законів електродинаміки дозволить зрозуміти процеси, що відбуваються в пристроях перетворення електричної енергії у звукову й звукової у електричну. Ядром курсу є хвильові питання, питання фізіологічної й музичної акустики, акустики приміщень, поширення звуку в різних середовищах та в приміщеннях. Окремий розділ присвячено гармонійному аналізу звукових сигналів, розглядаються методи модуляції й спектри модульованих коливань. Зважаючи на те, що історично в акустику з оптики було введено ряд хвильових ідей, таких як інтерференція, дифракція, розсіювання, принцип Допплера, останній розділ посібника присвячено оптиці. Розміщений наприкінці книги тлумачний словник дає опис більш 100 базових акустичних термінів, а в додатках наведені довідкові дані з фізики та акустики музичних інструментів. Ознайомитись з електронною версією навчального посібника можна на сайті ISSUU за адресою http://issuu.com/alex.voronkin/docs/physics.

II. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) при вивченні курсу фізики

Використання нових технологій у навчальному процесі приводить до розвитку нових педагогічних методів і прийомів, зміни стилю роботи викладачів, структурних і методологічних змін у педагогічній системі. Їх ефективність у підготовці студентів з природничих дисциплін залежить від багатьох чинників: від рівня підготовки студентів, рівня їх мотивації до навчання, психологічної готовності, що залежить в тому числі й від компетенції й майстерності викладача ВНЗ.

Важливе значення приділяється і самостійній роботі студентів. З метою забезпечення позаудиторної самостійної роботи автором у 2009 р. був створений дистанційний курс «Фізичні принципи утворення, розповсюдження, реєстрації та аналізу звукових коливань», що дозволяє працювати як індивідуально, так і групами, сприяє систематичній підготовці студентів. Курс розміщено в мережі Віртуального інституту Луганського державного інституту культури і мистецтв, а також на сайті Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ «Київський політехнічний інститут» [3].

Крім цього у практиці викладання використовуються наступні можливості:

 1. Навчальні програми – програми для ознайомлення студентів із навчальним матеріалом.

 2. Моделі, лекційні демонстрації, презентації, рисунки з анімацією, flash. Слід відзначити комплекс анімацій, що розміщені в мережі Internet за адресою http://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash. Їх використання є ефективним засобом розвитку пізнавальної діяльності студентів, що дозволяє поглиблювати розуміння навчального матеріалу і демонструвати його нові сторони.

 3. Віртуальні лабораторні роботи й тренажери для відтворення на екрані монітора ПК експериментів з високим ступенем наочності. Уваги заслуговують: віртуальна навчальна лабораторія VirtuLab (http://www.virtulab.net); роботи, розроблені в середовищі BARSIC (Business And Research Scientific Interactive Calculator, http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/common/index.html), а також використання віртуальних лабораторних робіт з фізики ЗАТ «Новый Диск» (http://www.nd.ru/).

 4. Пакети завдань, що містять завдання різного рівня складності, а також довідкові матеріали й підказки.

 5. Контролюючі програми для проведення поточного й підсумкового контролю знань і вмінь.

 6. Відео-лекції, вебінари. Слід назвати навчальний відео-портал univertv, що розміщений за адресою http://www.univertv.ru/video/fizika, відео-уроки InternetUrok за адресою http://www.interneturok.ru/video/fizika.

 7. Консультування слухачів підготовчих курсів до вступу в ЛДІКМ та студентів заочного відділення з виконання семестрових контрольних робіт відбувається у режимах off-line (електронна пошта, сервіси Google) та on-line (віртуальні дошки, Skype, ICQ).

Уваги заслуговують такі курси як «Репетитор физика» (компанія 1С), «Открытая физика» (компанія Фізікон), курс Л.Я. Боревського «Курс физики XXI века для школьников и абитуриентов» (інтерактивне покрокове розв’язання задач з альтернативним ходом та альтернативним набором формул).

Таким чином, використання інформаційних засобів навчання разом із традиційними засобами підвищує ефективність підготовки студентів спеціалізації «Звукорежисура» з фізики, забезпечує оперативний пошук, наочність представлення інформації, реалізує індивідуальний підхід у навчанні.

III. Психолого-педагогічні концепції електронних навчальних видань при дистанційному навчанні

При розробці електронних навчальних матеріалів треба орієнтуватися на те, які цілі стоять перед слухачами. Як показує практика однією з найактуальніших проблем дидактики дистанційного навчання є відсутність розуміння у викладачів принципів трансформування психолого-педагогічних концепцій (біхевіоризм, прагматизм, інструменталізм, когнітивізм, конструктивізм, андрагогіка, коннективизм) в інформаційну теорію комунікацій та механізмів їх реалізацій в інформаційному просторі [5]. Пояснюється це відношенням до електронних матеріалів на інтуїтивному рівні як до паперових навчальних видань. Хоча система дистанційної освіти є значно більшим, ніж просто середовищем для передачі навчальних матеріалів певній групі користувачів з можливостями спілкування і тестування.

Сьогоднішні процеси інформатизації розширюють і оновлюють роль викладача, роблять його консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій. Врахування психолого-педагогічних концепцій суттєво впливає на те, яким є слухач – виконує тільки те, що потребується; розуміє теорію тільки через практичні навички; чи слухач є активним творцем свого знання. Все це вказує, що на повістці дня стоїть завдання розроблення спеціальних курсів для підвищення кваліфікації викладачів з напряму дидактики дистанційної освіти як в загальному її розумінні, так і враховуючи специфіку викладання природничих дисциплін.


Бібліографічний список

 1. Глухов Н. Д. Физика : учебник для институтов искусств / Н. Д. Глухов. – М. : Высшая школа, 1982. – 428 с.

 2. Воронкин А. С. Краткий курс физики для высших учебных заведений искусств : уч. пособ. / Алексей Сергеевич Воронкин. – Луганск : ЛГИКИ, 2011. – 236 с.

 3. Воронкін О. С. Фізичні принципи утворення, розповсюдження, реєстрації та аналізу звукових коливань [Електронний ресурс] : дистанц. курс / О. С. Воронкін. – К. : УІІТО НТУУ "КПІ”, 2009. – Режим доступу: http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=111.

 4. Печинникова И. К. Использование информационных технологий в преподавании физики / И. К. Печинникова // Вестник РУДН (серия Информатизация образования). – 2007. – № 4. – C. 22–29.

 5. Сергиенко А. Ю. Исследование технологий обучения физике в системе общего образования США : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания” / А. Ю. Сергиенко. – СПб, 2009. – 17 с.


Категория: Дослідження з питань впровадження ДО | Добавил: voronkin (26.05.2011) | Автор: Олексій Воронкін E W
Просмотров: 1683 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Українські свята
Праздники Украины
Форма входа
Edutopia RSS
ІОП "Технології дистанційної освіти" © Lugansk, Ukraine, 2018 Конструктор сайтов - uCoz