ІОП "ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ"
Среда, 14.11.2018, 15:10
Меню порталу
Пошук
Друзі порталу
Вища школа
Корисні посилання
МОН України

ДНУ "ІМЗО"

НАПН України

НАН України

Якість освіти

Educational Era

Нова українська школа

Університет менеджменту освіти

Педрада (портал освітян України)

Луганська облдержадміністрація

Управління молоді та спорту Луганської облдержадміністрації

Законодавство України

Електронні інформаційні ресурси Національної бібліотеки ім. Вернадського

Пошук поштових відправлень

Наше опитування
Чи потрібен тьютор у дистанційній освіті?
Всего ответов: 15
Статистика


Украина онлайн
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2016 » Январь » 6 » Сучасні педагогічні технології в освіті: школа-семінар
12:57
Сучасні педагогічні технології в освіті: школа-семінар

ХІІІ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті» 26–28 січня 2016 року

26–28 січня 2016 року Національний технічний університет «ХПІ» прово-дить ХІІІ Міжнародну школу-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». Мета школи-семінару – підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників шляхом їх ознайомлення та навчання сучасним технологіям педагогічного процесу, а також обміну досвідом щодо нових підходів до виховання та розвитку особистості. Під час роботи школи-семінару викладачі знайомляться з досвідом застосування сучасних педагогічних технологій в освіті, що використовуються в НТУ «ХПІ», а також із загальною структурою професійної діяльності педагога вищої школи та сучасними вимоги до неї; обмінюються власним досвідом щодо шляхів подолання проблем упровадження інновацій у навчальний процес.

Більш детально

Школа проводиться у формі педагогічних майстерень за напрямками, майстер-класів, ділових ігор, тренінгів, дискусій, демонстрацій, презентацій, спрямованих на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти. Роботою майстерень керують провідні викладачі та спеціалісти НТУ «ХПІ».

Педагогічні майстерні

 • Порівняльний аналіз підготовки лідерів в університетах України та Європейських країнах (дослідження здійснене у межах проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту») (керівники – проф. Романовський Олександр Георгійович, проф. Гура Тетяна Віталіївна, доц. Чала Юлія Миколаївна).

Мета – ознайомлення з основними положеннями концепцій розвитку університетського лідерства на прикладі НТУ «ХПІ» (м. Харків, Україна), Університету Гринвічу (м. Лондон, Сполучене королівство), Університету Тампере (м. Тампере, Фінляндія), Каунаського технологічного університету (м. Каунас, Литва), Естонської бізнес-школи (м. Таллінн, Естонія).

 

 • Деякі питання методичного забезпечення якості навчання (керівник — проф. Кухаренко Володимир Миколайович).

Мета – обговорення з кураторами змісту питання інформаційного забезпечення дисципліни, розробка плану формування мети курсу, занять, тестових завдань, питань та рефлексії з використанням таксономії Блума для оцінки якості навчання. Якість навчання визначається великою кількістю факторів. На майстер класі буде розглянуто складові забезпечення якості навчання, а більш детально вплив змісту дисципліни та таксономії Блума на якість навчання.


Слухачі майстерні зустрінуться з найкращими випускниками відкритого он-лайн курсу «Куратор змісту», які навчилися збирати, класифікувати, зберігати, оцінювати вірогідність інформації та розповсюджувати її. Планується обговорити методи обробки нової інформації та створення викладачами мережі кураторів змісту.

 

 • Колективні форми освіти (керівник — проф. Горілий Олексій Васильович).

Уже 40 років у НТУ «ХПІ» застосовуються колективні форми освіти, які носять відповідний до природи характер. Із досягненнями у цій сфері ми готові поділитися з учасниками школи-семінару. Під час роботи педагогічної майстерні будуть розглядатися такі питання: Колективні форми діяльності та освіти. Зміст колективних форм діяльності та їх роль в активізації навчально-го процесу. Ефект застосування колективних форм освіти. Досвід НТУ «ХПІ» з розробки, організації та застосування колективних форм освіти у навчальному процесі.

Відбудеться демонстрація кінофільму та проведення ігрового заняття з учасниками школи-семінару. Також запрошуємо учасників до міжвузівського співробітництва у застосуванні колективних форм освіти.

 

 • Сучасні інформаційні технології на допомогу освіті (керівники – директор НТБ НТУ «ХПІ» Семененко Лариса Петрівна, заст. директора Главчева Юлія Миколаївна).

Передбачається зупинитися на таких питаннях: 1. Технологія роботи антиплагіатної інтернет-системи StrikePlagiarism та практичний досвід її використання вищими навчальними закладами Польщі. 2. Office365 ― як ефективний засіб комунікації: доступні сервіси НТУ «ХПІ». 3. Технологія роботи у середовищі Office365 під час використання у навчальному процесі та наукових комунікаціях.

 

 • Особистісно орієнтована освітня технологія «Пробудження волі» (керівники – проф. Зубар Галина Петрівна, пров. н. с. Топтигін Олександр Львович).

Уперше у межах вищої школи здійснена реалізація положень одного з найважливіших імпульсів людинознавства – антропософії, окремих засад вальдорфської (Штайнер) педагогіки, ви-знаної ЮНЕСКО педагогікою ХХІ сторіччя, та сучасного освітянського європейського руху «Оновлення освіти дорослих» («New Adult Learning Movement»). Завдяки цьому створена нова оригінальна освітня технологія, яка сприяє: розвитку творчого потенціалу особистості; вихованню випереджаючого творчого мислення; самостійного судження; удосконаленню діяльності засвоєння навчального матеріалу. Визначною особливістю технології є звертання до цілісної структури індивідуальності та пробудження її волі до навчання і розвитку. Робота майстерні передбачає теоретичні, практичні заняття та тренінги, що спрямовані на подолання внутрішніх бар’єрів навчання, активізації не тільки інтелектуальної, але й емоційно-вольової сфери особистості, гармонічну організацію освітнього простору для перетворення знань і досвіду в творчі здібності.

 

Майстер-класи

 • Культура педагогічного спілкування (керівник — проф. Пономарьов Олександр Семенович).

Сучасні вимоги до професійної і соціальної компетентності фахівця та його конкурентосп-роможності на ринку праці можна виконати лише за умов вибору відповідного змісту й характеру освіти та забезпечення її належної якості. Ці умови безпосередньо пов’язані з професіоналізмом викладача, його педагогічною майстерністю, загальною і професійною культурою. Важливим еле-ментом цієї культури виступає культура педагогічного спілкування. Вона відіграє визначальну роль у здійсненні впливу на студентів, у мотивації їх навчально-пізнавальної діяльності й особис-тісному розвитку. У процесі проведення майстер-класу передбачається розкрити сутність і струк-туру культури педагогічного спілкування, визначити найпоширеніші помилки, розглянути шляхи і способи їх подолання.

 

 • Методика формування комунікативної компетенції майбутнього лідера-управлінця у період навчання у ВНЗ (керівники – проф. Панфілов Юрій Іванович, доц. Грень Лариса Миколаї-вна, Бондаренко Вікторія Вадимівна).

Якими якостями повинен володіти справжній лідер-керівник і як розвинути ці якості у майбутніх спеціалістів-управлінців? Ці питання давно хвилювали як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників.
У процесі проведення майстер-класу нами передбачається розкрити суть ключових дефініцій («компетенція», «компетентність», «комунікативна компетентність»), запропонувати техноло-гію формування комунікативної компетенції майбутнього лідера-управлінця.

 

 • Storytelling у педагогічній практиці: розвиток комунікативного потенціалу (методика Rorys–story cubes) (керівники – проф. Попова Галина Вікторівна, доц. Середа Наталя Вікторівна).

У процесі навчання у вищому навчальному закладі важливо цілеспрямовано формувати у майбутнього професіонала не лише технічну, але й соціальну компетентність. Важливими соціа-льними уміннями будь-якого професіонала є: адекватне подання себе як професіонала, ефектив-ність у діловій взаємодії, уміння конструктивно вирішувати протиріччя у професійному спілку-ванні.
Особливістю майстер-класу є розгляд методу Rorys–story cubes для розвитку уміння студе-нта вільно викладати думки у заданому напрямі з точки зору риторики, а також психологічних закономірностей процесу самоподання особистості.

 

 • Нові технології досягнення успіху у викладацькій діяльності (керівники – ст. викл. Лісеная Алла Михайлівна, викл. Лісений Євген Володимирович).

Людина створює свою реальність спочатку у своїй психіці на основі особистого досвіду, а потім у зовнішньому світі. У кожної людини є внутрішні ресурси та можливості бути успішним. Успіху можна навчитися через процес моделювання. Майстер-клас представляє нові технології досягнення успіху у викладацькій діяльності у рамках психології успіху, нейролінгвістичного програмування, трансерфінгу.

 

 • Конфліктна взаємодія у навчально-виховному процесі ВНЗ: особливості, механізми виникнення та методи розв’язання конфліктів (керівник – доц. Підбуцька Ніна Вікторівна).

Мета – отримати знання із конфліктогенів педагогічного процесу, стратегій конфліктної взаємодії, деструктивних педагогічних стилів, що провокують конфліктні ситуації. На майстер-класі буде розглянуто основи попередження та розв’язання педагогічних конфліктів.

Слухачі майстер-класу ознайомляться із методом картографії конфлікту; техніками ефективного спілкування у конфлікті; правилами контролю над емоціями.

 

 • Моральні основи взаємодії між викладачем та студентом (керівник – ст. викл. Книш Анастасія Євгенівна).

Семінар зосереджено на проблемі визначення моральних основ взаємодії між викладачем та студентом. Планується розглянути теорію морального розвитку Л. Колберга та прослідкувати взаємозв`язок між моральною зрілістю викладача та його здатністю до ефективної педагогічної взаємодії. Особлива увага буде приділена теорії моральних засад Дж. Хайдта. Присутні отримають можливість визначити за допомогою верифікованої психодіагностичної методики власні моральні орієнтири та проаналізувати їх вплив на якість здійснення професійної діяльності.

 

 

 • Мультимедійні технології у навчанні іноземним мовам (керівник — проф. Бадан Антоніна Анатоліївна).

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу створила кабінет мультимедійних технологій, який оснащений спеціальним комп’ютерним обладнанням і телеекраном, що дозволяє викладачам кафедри удосконалювати комунікативні методики стосовно зближення віртуального світу та мас-медійних технологій зі студентською аудиторією. Кабінет надає можливості для розвитку практичних навичок студентів в усній та писемній комунікації, а також максимально наближає аудитор-ну ситуацію до реального життя.

П’ять викладачів кафедри представлять різноманітні методики, які вони використовують у процесі навчання діловій іноземній мові в університеті. У презентації візьмуть участь і студенти, що у рамках імплементації цих методик активно застосовують мультимедійні технології.

Кабінет мультимедійних технологій дає можливість використовувати спеціально розробле-ні носіями іноземних мов програм на Youtube і Facebook, матеріалів сайтів BBC English, DuaLingvo, LinguaLeo, представляти ці матеріали на великому екрані та адаптувати роботу студе-нтських ноутбуків до плазмового екрану.

 

 • Нові тенденції в Освіті–2015: від глобального досвіду до локальних проблем (керівник — проф. Горошко Олена Ігорівна).

Передбачається зупинитися на таких основних тенденціях в освітній практиці 2015 року: Корпоративне онлайнове навчання. Масові відкриті онлайн-курси. Оцінка отриманих у процесі навчання професійних навичок. Онлайнові тренінги за оцінкою компетенцій. Технології змішано-го навчання. Альтернативні формати і стилі навчання. Фліп-навчання. Освіта 2.0. Планується теоретичний матеріал проілюструвати на конкретних прикладах із викладацької діяльності.

 

 • Методика ефективного «вбудування» досвіду практиків у навчальний процес (керівники – доц. Решетняк Олена Володимирівна, ст. викл. Глущенко Ірина Володимирівна).

Мета майстер-класу – обговорити доцільність безпосереднього залучення практиків у процес навчання студентів у рамках окремих дисциплін; проаналізувати можливості ефективного використання досвіду практиків на заняттях, а також проілюструвати їх на прикладі викладання кур-сів для студентів за спеціальностями «Фінанси» та «Менеджмент ЗЕД»; ідентифікувати обов'язкові компоненти ефективного заняття із запрошенням практика і сформулювати правила підготовки, проведення та оцінювання ефективності таких занять; апробувати механізм «вбудовування» досвіду практиків через зустріч із двома представниками бізнесу в рамках майстер-класу; обмінятися успішним досвідом залучення практиків до навчального процесу.

 

 • Методика підвищення інтересу та мотивації студентів до навчання під час використання педагогічної технології «Ігри професійного розуму» (керівник — проф. Хоменко Ігор Васильович).

Матеріали майстер-класу засновані на двадцятирічному досвіді організації навчального процесу на кафедрі передачі електричної енергії НТУ «ХПІ». Відмінною особливістю пропонованих методик є широке використання активних методів навчання. Ці методики припускають колективну участь студентів у процесі навчання або тестування, які проводяться у вигляді професійних ігор. Органічне поєднання професійної підготовки та азарту гри дозволяє підвищити інтерес до навчального процесу, зробити його більш привабливим й ефективним. Ігрові методики впроваджені у навчальний процес ВНЗ Харкова та України. Активні методи навчання реалізовані у вигляді спеціальних методичних матеріалів або комп'ютерних програм, деякі з них захищені авторськими правами. Пропоновані методики розроблені для фахівців у галузі електроенергетики, але можуть використовуватися і в інших галузях знань.

 

Тренінг

 • Тренінг позитивного мислення лідера (керівники – проф. Черкашин Андрій Іванович, доц. Богдан Жанна Борисівна, доц. Підбуцька Ніна Вікторівна).

Мета тренінгу – сформувати позитивне мислення лідера. Тренінг спрямований на розвиток позитивного світосприйняття, викорінення негативних особистісних якостей, навчання навичкам позитивного побудування власного майбутнього.

 

Презентація

 • Циклічне тестування як інструмент педагогічної діяльності (Керівник – доц. Дженюк Анатолій Володимирович).

Технологія циклічного тестування є потужним і зручним інструментом педагогічної діяль-ності, тому що об'єднує розширені можливості тестів досягнень (забезпечуючи основні функції тестового контролю – діагностичну; навчальну; організуючу, виховну), а також елементи психологічного тестування, що дозволяє оцінювати відносний рівень мотивації до навчання.


___________________________________

Пленарне засідання – 26.01.2016 р. о 10 годині. 12 аудиторія Ректорського корпусу. Робота майстерень за розкладом.

Участь у тренінгах – за попереднім записом. Кількість учасників обмежена.
Запис проводиться у методичному відділі НТУ «ХПІ» (із зазначенням майстерень та кількості учасників), а також
за телефонами: (057)707-61-74; (057)707-62-78; 22-19
E-mail: metodot@ukr.net

Детальна інформація стосовно роботи майстерень знаходиться у методичному відділі та розміщена на сайті університетуhttp://blogs.kpi.kharkov.ua/metodotdel/?cat=17


___________________________________

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21. НТУ «ХПІ». Ректорський кор-пус, к. 3, методичний відділ

Просмотров: 582 | Добавил: voronkin | Рейтинг: 0.0/0
Українські свята
Праздники Украины
Форма входа
Календар
«  Январь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Edutopia RSS
Архів записів
ІОП "Технології дистанційної освіти" © Lugansk, Ukraine, 2018 Конструктор сайтов - uCoz