ІОП "ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ"
Вторник, 16.07.2024, 07:58
Меню порталу
Пошук
Друзі порталу
Вища школа
Корисні посилання
МОН України

ДНУ "ІМЗО"

НАПН України

НАН України

Якість освіти

Educational Era

Нова українська школа

Університет менеджменту освіти

Педрада (портал освітян України)

Луганська облдержадміністрація

Управління молоді та спорту Луганської облдержадміністрації

Законодавство України

Електронні інформаційні ресурси Національної бібліотеки ім. Вернадського

Пошук поштових відправлень

Наше опитування
Як ви ставитесь до впровадження технологій дистанційного навчання?
Всего ответов: 22
Статистика


Украина онлайн
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


СЕМЕРНЯ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка
Кафедра методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
Фізико-математичний факультет

Адреса: Україна,
32300, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, вул. Уральська, 1

E-mail: oksana543@yandex.ua
Web:   
http://www.kpnu.edu.ua/index.php

ОСВІТА

Вчений ступінь - кандидат педагогічних наук.

Спеціальність 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика).

Вчене звання: доцент.


ПОСАДА

Доцент кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі К-ПНУ імені Івана Огієнка.


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

1) методологія навчання фізики,

2) моделювання образу вчителя фізики.НАГОРОДИ

Стипендіат 2010-2012 років Кабінету Міністрів України,

У 2004 році отримала цінний подарунок від верховної ради України за вагомий вклад у розвиток науки.


НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Загальна кількість публікацій - понад 100.


СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА 2012 РІК

Монографія

1. Семерня О. М. Основи методології дієвого навчання майбутніх учителів фізики : монографія. / О. М. Семерня. — Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 376 с. (21,9 ум. друк. арк.).

Навчальні програми та методичні посібники

2. Семерня О. М. Методика навчання фізики : навчальна програма. / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня, О. М. Ніколаєв, Є. М. Дінділевич. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.

3. Семерня О. М. у старших класах : навчальна програма. / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня, С. І. Дмитрук, Є. М. Дінділевич. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.

4. Семерня О. М. Технічні засоби навчання : навчальна програма. / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня, А. М. Кух. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.

5. Семерня О. М. Основи інформатики та технічні засоби навчання : навчальна програма. / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня, А. М. Кух. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.

6. Семерня О.М. Семінарські заняття з методики навчання фізики (основна школа) : навчальний посібник. / П. С. Атаманчук, О. М. Семерня. − Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. − 236 с. (13,7 ум. друк. арк.).

Наукові статті

7. Семерня О. М. Основи індукції та дедукції пізнавальної діяльності майбутніх вчителів фізики / О. М. Семерня // Наукові записки. – Вип. 108. - Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2012.– Ч. 2. – 288 с. - С. 113-120.

8.Семерня О. М. Методологічні аспекти ідеалізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики / О. М. Семерня // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип.99 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. –– 392 с. (Серія: Педагогічні науки). – С. 299-303.

9. Семерня О.М. Фізика як засіб формування світоглядних якостей учнів старшої та основної школи / О. М. Семерня, Т. С. Корейба // Збірник наукових праць молодих вчених Ка­м’я­­нець-По­діль­ського національного університету іме­ні Івана Огієнка. – Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Ка­м’я­­нець-По­діль­­сь­кий національний університет імені Івана Огі­єнка, 2011. – Вип. 3. – 270 с. – С. 103-104.

10. Семерня О.М. Особливості проведення уроків фізики для учнів старшої школи / О. М. Семерня, Ю. О. Ясінська // Збірник наукових праць молодих вчених Ка­м’я­­нець-По­діль­ського національного університету іме­ні Івана Огієнка. – Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Ка­м’я­­нець-По­діль­­сь­кий національний університет імені Івана Огі­єнка, 2011. – Вип. 3. – 270 с. – С. 110-113.

11. Семерня О. Н. Методология личностного обучения физике / О. Н. Семерня // Физическое образование: проблемы и перспективы развития : сборник научных трудов / МПГУ; РГУ им. С.А. Есенина. – М., 2012. (0,5 ум. друк. арк., в печати).

12. Семерня О. Н. Теоретические аспекты формирования профессиональных компетенций будущого специалиста физики / О. Н. Семерня // сборник научных трудов. – Кишенев, 2012. (0,5 ум. друк. арк., в печати).

13. Семерня О. Н. Анализирование познавательной деятельности по физике / О. Н. Семерня // сборник научных трудов. – Коломна, 2012. (0,5 ум. друк. арк., в печати).

14. Семерня О.М. Методологічний аспект компетентісного підходу в навчанні майбутнього вчителя фізики / О. М. Семерня. – Умань, 2012. (0,75 ум. друк. арк., подано до друку).

15. Семерня О.М. Методологічний аспект модуляції навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики / О. М. Семерня // Збірник наукових праць молодих вчених Ка­м’я­­нець-По­діль­ського національного університету іме­ні Івана Огієнка. – Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Ка­м’я­­нець-По­діль­­сь­кий національний університет імені Івана Огі­єнка, 2012. – Вип. 4. – (0,5 ум. друк. арк., подано до друку).

16. Семерня О. М. Основні прийоми методології дієвого навчання студентів-фізиків / О. М. Семерня // Збірник наукових праць Ка­м’я­­нець-По­діль­ського національного університету іме­ні Івана Огієнка. Серія педагогіч­на / [ред­кол.: П.С. Атаманчук (голо­ва, наук. ред.) та ін.]. – Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Ка­м’я­­нець-По­діль­­сь­кий національний університет імені Івана Огі­єнка, 2012. – Вип. 18. – (0,85 ум. друк. арк., подано до друку).

17. Семерня О. М. Метод методології дієвого навчання : формалізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики / О. М. Семерня // Збірник наукових праць Ка­м’я­­нець-По­діль­ського національного університету іме­ні Івана Огієнка. Серія педагогіч­на / [ред­кол.: П.С. Атаманчук (голо­ва, наук. ред.) та ін.]. – Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Ка­м’я­­нець-По­діль­­сь­кий національний університет імені Івана Огі­єнка, 2012. – Вип. 18. – (0,75 ум. друк. арк., подано до друку).

Матеріали і тези конференцій

18. Семерня О.М. Методологічний аспект мотивації пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізики / О. М. Семерня // Збірник матеріалів міжнародної наукової інтернет-конференції [ред­кол.: П.С. Атаманчук (голо­ва, наук. ред.) та ін.]. – Ка­м’я­­­нець-По­діль­сь­кий : Ка­м’я­­нець-По­діль­­сь­кий національний університет імені Івана Огі­єнка, 2012. – 172 с. – С. 132-133.

19. Семерня О. М. Методологічні аспекти менеджменту фізичної освіти в вищому навчальному закладі / О. М. Семерня // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі». Укладач: Шарко В.Д. – Херсон : Грінь Д.С., 2012. – 252 с. – С.69-71.

20. Семерня О. Н. Идеализация познавательной деятельности будущих учителей-предметников / О. Н. Семерня // Учебники естественно научного цикла в системе среднего и высшего образования: материалы Международной научно-практической конференции, 16-17 мая 2012 года, МГУ им. А.А. Кулешова, г. Могилев. – Могилев: УЩ «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. – 356 с. – С. 326-329.

21. Семерня О. М. Методологія особистісно орієнтованого навчання майбутніх учителів фізики в аспекті аналізування пізнання / О. М. Семерня // Збірник наукових статей (Матеріали ІІІ Міжнародного форуму 26-29 квітня 2012 року) «Особистість у єдиному освітньому просторі». – Запоріжжя, 2012. – Випуск № 3(9) (подано до друку).

Українські свята
Праздники Украины
Форма входа
Календар
«  Июль 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Edutopia RSS
Архів записів
ІОП "Технології дистанційної освіти" © Lugansk, Ukraine, 2024 Конструктор сайтов - uCoz