ІОП "ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ"
Суббота, 02.03.2024, 12:06
Меню порталу
Пошук
Друзі порталу
Вища школа
Корисні посилання
МОН України

ДНУ "ІМЗО"

НАПН України

НАН України

Якість освіти

Educational Era

Нова українська школа

Університет менеджменту освіти

Педрада (портал освітян України)

Луганська облдержадміністрація

Управління молоді та спорту Луганської облдержадміністрації

Законодавство України

Електронні інформаційні ресурси Національної бібліотеки ім. Вернадського

Пошук поштових відправлень

Наше опитування
Якій пошуковій системі ви віддаєте перевагу:
Всего ответов: 24
Статистика


Украина онлайн
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2012 » Июль » 13 » Про впровадження пілотного проекту "LearnІn - SMART навчання"
17:59
Про впровадження пілотного проекту "LearnІn - SMART навчання"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 812 від 12 липня 2012 року

Про впровадження пілотного проекту
"LearnІn - SMART навчання"

На виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 494, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 квітня 2011 року № 302 "Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту", відповідно до укладеного меморандуму про спільну діяльність між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та "INSOFT Development & Consulting" від 3 червня 2012 р., на підставі експертного висновку науково-методичної комісії з інформатизації та комп’ютеризації закладів освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та з метою змістового наповнення сучасного електронного інформаційного навчального середовища системи загальної середньої освіти, формування нового рівня освіти і підвищення якості навчального процесу через впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних комунікаційних технологій, наказую:

1. Затвердити, як такі, що додаються:

 • Концепцію пілотного проекту "LearnІn - SMART навчання" на 2012-2013 роки;
 • програму реалізації пілотного проекту "LearnІn - SMART навчання" на 2012-2013 роки;
 • склад Науково-методичної ради проекту "LearnІn - SMART навчання";
 • перелік загальноосвітніх навчальних закладів, учасників проекту "LearnІn - SMART навчання" (далі – Проект).

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) забезпечити методично-інформаційну підтримку Проекту.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) здійснювати організаційне та науково-методичне забезпечення Проекту.

4. Управлінням освіти і науки Луганської, Сумської. Чернівецької обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації провести відповідну організаційну роботу та сприяти впровадженню Проекту у загальноосвітніх навчальних закладах.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра       Б.М. Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
12.07.2012 № 812

Концепція пілотного Проекту "LearnІn - SMART навчання"

1. Проблема, на розв’язання якої спрямований Проект

Динамічний розвиток сучасного суспільства, світова глобалізація, бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій впливає на перерозподіл світового освітнього простору, потребує забезпечення можливості отримання якісної освіти, вимагає нових підходів до організації процесу підготовки молодого покоління до суспільного життя. Необхідними умовами повноцінної, практично зорієнтованої освіти є її доступність та зорієнтованість на використання сучасних інноваційних засобів навчання. Тому, відповідно до чинних державних цільових програм, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в наш час є національним пріоритетом освіти України.

InSoft Development & Consulting (Румунія) є одним з лідерів у сфері IT, як на національному рівні в Румунії, так і серед держав ЄС. Компанія продовжує розвивати сучасні рішення програмного забезпечення в сфері освіти на рівні шкіл, на регіональному та національному рівнях згідно з європейськими стандартами. Представником компанії InSoft Development & Consulting (Румунія) в Україні є компанія "Інсофт Інтернешнл Україна".

Головний принцип рішення LearnІn - це SMART навчання ("розумне навчання"). LearnІn є новим підходом в освіті, який передбачає заохочення до використання новітніх методів навчання за допомогою сучасних комп'ютерних технологій, підвищення кваліфікації викладачів і використання власних технологічних ресурсів в навчально-виховному процесі.

Використання рішення LearnІn у пілотних навчальних закладах України дозволить якісно реалізувати Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року з формування нового рівня освіти та підвищити якість навчального процесу, а саме оснастити загальноосвітні навчальні заклади засобами інформаційно-комунікаційних технологій; створити відкриту мережу освітніх ресурсів; підготовити та підвищити рівень кваліфікації вчителів.

2. Мета, цілі та завдання Проекту

Метою Проекту є змістове наповнення сучасного електронного інформаційного навчального середовища системи загальної середньої освіти, формування нового рівня освіти і підвищення її якості через впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних комунікаційних технологій.

Цілі Проекту:

 • поліпшення якості шкільної освіти;
 • створення механізмів її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;
 • створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
 • створення умов для соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.

Завдання Проекту:

 • розробка та впровадження в освітній простір електронного навчального контенту з біології, хімії, математики, фізики;
 • використання створеного електронного контенту в освітній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;
 • забезпечення науково-методичної допомоги керівникам навчальних закладів та вчителям в організації навчання з використанням контенту;
 • налагодження дієвої співпраці в галузі підвищення кваліфікації вчителів з провідними ІТ-компаніями, які у значній мірі визначають розвиток інформаційно-комунікаційних технологій.

3.Суб'єкти спільної діяльності

Суб'єктами спільної діяльності з впровадження Проекту є:

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти;
 • компанія InSoft Development & Consulting (Румунія);
 • компанія "Інсофт Інтернешнл Україна";
 • Управління освіти і науки Луганської, Сумської та Чернівецької обласних державних адміністрацій, які надають листи-погодження щодо участі у Проекті загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.

4. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії реалізації проекту

Теоретико-методологічну основу організації та виконання проекту становлять:

 • Закони України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", "Про освіту", "Про загальну середню освіту";
 • Національна доктрина розвитку освіти;
 • Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" від 30 вересня 2010 року № 926;
 • Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року (оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій; створення відкритої мережі освітніх ресурсів; підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів);
 • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 року №302 "Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту".

Засадничими є наступні принципи:

 • добровільності - кожен суб’єкт добровільно висловлює намір прийняти участь у проекті та стає учасником після укладання відповідної угоди з організаторами;
 • колективного використання ресурсів - кожен учасник проекту під час укладання угоди визначає, які ресурси та послуги він надає для спільного використання й отримує від інших учасників;
 • індивідуальні цілі учасників - кожен учасник проекту може розробити та реалізовувати власну програму досліджень в рамках загальної, за умови виконання взятих на себе зобов'язань. Організатори гарантують вільне надання усіх первинних (додатково не оброблених) експериментальних даних зацікавленим учасникам для подальшого їх наукового опрацювання;
 • авторське право - організатори та всі учасники зобов'язуються дотримуватись законодавства про авторські права. Усі права на надані та розроблені під час проекту об'єкти інтелектуальної власності належать їх авторам;
 • відкритості - інформація про учасників та проектну діяльність доступна для всіх учасників, публікується на офіційному сайті (за винятком персональних приватних даних та індивідуальних результатів навчання);
 • безкоштовності - реалізація Проекту не потребує додаткового фінансування з державного бюджету.

Оцінювання та узагальнення результатів реалізації проекту:

 • апробація результатів дослідження;
 • кількісний та якісний аналіз, системний аналіз оцінювання впровадження електронного навчального контенту;
 • побудова моделі організації навчально-виховного процесу з використання електронного навчального контенту на основі отриманих результатів;
 • порівняння результатів реалізації проекту з поставленими метою та завданнями;
 • підготовка до видання посібників, методичних рекомендацій щодо використання теоретичних та практичних здобутків пілотного проекту "LearnІn - SMART навчання".

5. Управління Проектом

Управління проектом здійснює Науково-методична рада Проекту. Поточні та підсумкові результати Проекту обговорюються та затверджуються Науково-методичною радою Проекту.

6. Система підготовки учасників до реалізації Проекту

Система підготовки кадрів включає організацію науково-практичного семінару з підготовки вчителів до участі в Проекті.

Для учасників Проекту компанія "Інсофт Інтернешнл Україна" розробить очні та дистанційні курси та відповідні методичні матеріали. Учасники будуть проходити очне, змішане чи суто дистанційне навчання за відповідним курсом або брати участь у серії вебінарів.

7. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Проекту

Реалізація проекту здійснюється шляхом:

 • розробки проектів відповідних нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • розроблення і впровадження (апробація) навчального електронного контенту;
 • організації та науково-методичного забезпечення діяльності експериментальних навчальних закладів для реалізації основних положень цієї Концепції;
 • висвітлення ходу експерименту у науково-методичних виданнях.

Результати пілотного проекту планується враховувати у подальших розробках стратегії інформатизації системи освіти.

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти       О.А. Удод

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
12.07.2012 № 812

ПЕРЕЛІК
загальноосвітніх навчальних закладів-учасників Проекту

1. Конотопська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №7;

2. Олександрівська гімназія міста Суми;

3. Сумська гімназія № 1;

4. Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 Чернівецької міської ради;

5. Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 Чернівецької міської ради;

6. Чернівецька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 41 Чернівецької міської ради;

7. Чернівецька гімназія № 1 Чернівецької міської ради;

8. Чернівецька гімназія № 2 Чернівецької міської ради;

9. Молодогвардійська ЗОШ І-ІІІст. №7 Краснодонської міської ради Луганської області;

10. Сєвєродонецька школа-інтернат для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування;

11. Лисичанська багатопрофільна гімназія Лисичанської міської ради Луганської області;

12. Луганська спеціалізована школа І-ІІІст. №57;

13. Луганський навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа І ступеня – гімназія №30";

14. Алчевська інформаційно-технологічна гімназія Луганської області;

15. Середня загальноосвітня школа I - III ступенів ДПУ МДЦ "Артек";

16. Спеціальна ЗОШ "Надія" Солом`янського району м. Києва.

Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти       О.А. Удод

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
12.07.2012 № 812

Склад Науково-методичної ради Проекту
«LearnІn - SMART навчання»

П.І.Б.

Місце роботи, посада

Гуржій Андрій Миколайович (голова)

Віце-президент НАПН України

Єресько Олег Вікторович (заступник голови)

директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Удод Олександр Андрійович

директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Пушкарьова Тамара Олексіївна (науковий керівник проекту)

заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Косик Вікторія Миколаївна

начальник відділу інноваційних і інформаційних технологій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Берча Валерій Іванович

директор компанії "ІНСОФТ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА"


Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти                           О.А. Удод

НАКАЗ МОНМС № 812

Концепція пілотного Проекту «LearnІn - SMART навчання»

Склад Науково-методичної ради Проекту «LearnІn- SMARTнавчання»

ПЕРЕЛІК загальноосвітніх навчальних закладів-учасників Проекту 

ПРОГРАМА  реалізації пілотного Проекту«LearnІn - SMART навчання» на 2012-2013 р. р.

За матеріалами: Освіта.ua

Просмотров: 1391 | Добавил: voronkin | Рейтинг: 5.0/1
Українські свята
Праздники Украины
Форма входа
Календар
«  Июль 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Edutopia RSS
Архів записів
ІОП "Технології дистанційної освіти" © Lugansk, Ukraine, 2024 Конструктор сайтов - uCoz